Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania, daleko wykraczającą poza działania marketingowe. Najlepsze rezultaty działania PR przynoszą wówczas, gdy są integralną częścią strategii zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa.

W Lions PR często pracujemy bezpośrednio dla Zarządów doradzając w kształtowaniu reputacji firmy oraz w pozycjonowaniu jej w otoczeniu biznesowym. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotna w społeczeństwie informacyjnym jest reputacja firmy dla jej klientów, kontrahentów, podwykonawców, a także dla otoczenia legislacyjno-regulacyjnego.

Dlatego w strategicznym doradztwie komunikacyjnym skupiamy się przede wszystkim na zbudowaniu marki oraz odpowiednim zarządzaniu reputacją Klienta. Naszym celem jest zawsze pozycjonowanie Klienta o kilka kroków przed działaniami konkurencji. Nie chcemy jedynie reagować na trendy i sytuację w otoczeniu biznesowym i informacyjnym, lecz mamy wszelką wiedzę i narzędzi, aby trendy kształtować.

Nigdy nie zapominamy, że na końcu naszych działań jest zawsze rozwój biznesu naszych Klientów, dlatego prowadzimy działania, które wspierają rozwój firmy i pozwalają zbudować dobre relacje z kluczowymi grupami interesariuszy.

W ramach usługi oferujemy:
  1. Audyt komunikacji Klienta
  2. Analizę działań komunikacyjnych konkurencji
  3. Sesje strategiczne z Zarządem
  4. Opracowanie strategicznych planów komunikacyjnych i marketingowych
  5. Doradztwo PR, wizerunkowe, marketingowe, kryzysowe
  6. Zarządzanie reputacją Klienta