To wąska dziedzina PR-u, której ojczyzną są Stany Zjednoczone. Obecnie, w USA oraz w krajach tzw. starej Unii Europejskiej, firmy najczęściej inwestują w Public Affairs, doskonale rozumiejąc, że działania te mogą podnieść efektywność zarządzania firmą, a przede wszystkim pozwolą przewidywać zmiany instytucjonalne i legislacyjne na rynku oraz umożliwią przygotowanie się do nich.

Lions PR prowadzi wyspecjalizowane działania Public Affairs, które kierowane są do administracji rządowej, samorządowej, regulatorów rynku i organów legislacyjnych. Działania mają na celu tworzenie oraz utrzymywanie korzystnego dla danej organizacji wizerunku, który sprzyjać będzie rozwojowi działalności biznesowej. Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy również monitoring legislacyjny.

W ramach usługi oferujemy:
  1. Mapowanie podmiotów gospodarczych i administracyjnych
  2. Mapowanie otoczenia decyzyjno – regulacyjnego
  3. Opracowanie strategii działań
  4. Monitoring i analiza działań legislacyjnych i regulacyjnych
  5. Budowanie relacji Klienta z otoczeniem administracyjno-gospodarczym
  6. Opracowanie i prowadzenie komunikacji z interesariuszami
  7. Przygotowanie do wystąpień publicznych i rozmów nieformalnych
  8. Organizację debat, spotkań, kongresów, itp.