Lions PR prowadzi kompleksowe szkolenia medialne, grupowe bądź indywidualne. Szkolenia skierowane są do osób, które w kontaktach z mediami elektronicznymi występują w roli ekspertów kreujących wizerunek firmy; osób, które mają za zadanie prowadzenie, moderowanie i wspieranie wizerunkowe prezentacji, konferencji prasowych, czy dużych imprez firmowych; do członków Zarządu i pracowników firmy przekierowanych do kontaktu z mediami.

Szkolenia prowadzimy samodzielnie lub wraz ze współpracującymi z nami trenerami, dziennikarzami, psychologami biznesu. W trakcie szkoleń ogromną wagę przykładamy do zajęć praktycznych – wystąpień przed kamerą, wywiadów 1 na 1, konferencji prasowych. Zajęcia praktyczne są przez nas na bieżąco nagrywane i analizowane. Szczególną wagę przykładamy do szkoleń na wypadek sytuacji kryzysowej w firmie.

W ramach usługi oferujemy:
  1. Szkolenia dotyczące wystąpień przed kamerą, w radiu, udzielania komentarzy dla mediów
  2. Szkolenia dotyczące wystąpień publicznych: konferencji prasowych, briefingów, debat
  3. Sztuka prowadzenia rozmowy z dziennikarzem w studiu, wywiady 1 na 1
  4. Ćwiczenia wypowiadania istotnych komunikatów w maksymalnie krótkim czasie
  5. Sztuka przemawiania, prowadzenia prezentacji
  6. Mowa ciała w wystąpieniach publicznych (komunikaty werbalne i niewerbalne)
  7. Dopasowanie i rola ubioru (co zakładać, a czego nie zakładać podczas wywiadów przed kamerą)